KAYNAKLAR

 

Akandere M, 2013.Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayınları, Ankara.

And M, 1974. Oyun ve Bügü,Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Başal H. A, 2007. Geçmiş Yıllarda Türkiye’de Çocuklar Tarafından Oynanan Çocuk Oyunları Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XX (2),243-266, Bursa.

Caferoğlu A, 1994. Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II: Oyunlar, Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılahları: Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde Vilayetleri Oyunları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.D.K. Yayınları, S. 587, Ankara.

Doğan A, 2013. Malatya Çocuk Oyunları, İstanbul.

Göncü A, 2001. “Toplumsal ve Kültürel Bağlamın Çocuk Oyunlarındaki Yeri. Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk, 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları s. 37-50, Ankara.

Güldağ A, 2002. “Kırk’lı Yıllardaki Yeşil Meram’dan”, Baharda Yazda Meram, Meram Belediyesi Dergisi, s. 11-12, Mart-Ağustos, Konya.

Kabadayı A, 2003. “Cumhuriyet Devrinde Konya’da Oynanan Çocuk Oyunları ve Bu Oyunların çocuğun Gelişimi ve Eğitimine Katkıları”, Konya Kitabı VI, Konya, İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Özel Sayı, Aralık, Konya.

Küçükbezirci S, 2006. Konya Halkbilimi Folklor Güldestesi, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya.

Odabaşı A.S, 1999. Geçmişten Günümüze Konya Kültürü, Konya, Selçuklu Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya.

Oğuz M. Ö, Ersoy P, 2007. Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları GaziÜniversitesi TürkHalkbilimi AraştırmaveUygulama Merkezi (THBMER) Yayınları, Ankara.

Onur B, Güney N, 2002. Türkiye’de Çocuk Oyunları,Derlemeler. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları,Ankara.

Özdoğan B, 2000. Çocuk ve Oyun. Genişletilmiş Üçüncü Baskı. Anı Yayıncılık, Ankara.

Öztürk K, 2011. “Çocuk Oyunları”, Konya Ansiklopedisi, c.11, s. 356, Konya

Pehlivan H, 2005. Oyun ve Öğrenme, Ankara.

Poyraz H, 2003. Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Anı Yayıncılık, Ankara.

Sağlam T, 1997. “Türk Çocuk Oyunlarında Ritüel Ögeler”, Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, s. 416-441. Ankara.

Sakaoğlu S, 1985. “Yüzük Oyunu”, Görgü Ansiklopedisi. Geleneklerimiz, Göreneklerimiz. Tercüman Gazetesi Eki.

Sayın H, 2012. Türkiye’de Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları, Konya.

Seyrek H, Sun M, 1999. Çocuk Oyunları. Beşinci Baskı. Mey Yayınları, İzmir.

Tunç A, 2001. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek 70’li Yıllarda Hayatımız. Yirmi Yedinci Baskı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Uçmaz V, 2010. Geleneksel Çocuk Oyunlarımız, Ankara.

Yavuzer H, 2003. “Doğal Harika Bir Tedavi: Oyun”. Evde ve Okulda Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temelleri. Dördüncü Baskı. Çocuk ve Aile Kitapları, İstanbul.


KENDİLERİNDEN OYUN ÖĞRENDİĞİM BÜYÜKLERİM.

1. Babaannem Gülizar Hanım

2. Anneannem Vesile Hanım

3. İsmail Detseli

4. Ramazan Sönmez

5. Hasan Arslan

6. Ali Tutar

7. Hasan Altınışık

8. Hüseyin Taşgın

9. Miyase Taşgın

10. İ.İrfan Bayrakçı

11. (Merhum) Süleyman Teslimoğlu

12. (Merhum) Osman Çukurbaş

13. (Merhum) Mürsel Bayraktar

14. (Merhum) Mustafa Bozdemir

(Merhum olan büyüklerimi rahmetle anıyorum.)