OYUNLAR

 

SOKAK OYUNLARI

13.HARMANBİŞ (Kitabınızın 40.sayfasında)

Oyun Mekânı: Sokak.

Oyuncu Sayısı: En az 6

Materyaller: Toprak, su, tuğla, kiremit ya da taş parçası

Kazanımlar: Grup çalışması, psikomotor, dil, göz koordinasyonu,

dikkat ve reaksiyon gelişimini destekler.

Harmanbiş

Harmanbiş, bir grup oyunudur. Oyunumuza başlarken bir sayışma yapılır ve gruplar belirlenir. Her grup, kuru topraktan kendine ait yarım kubbe şeklinde bir yığıntı yapar. Bu kubbenin üzerine yavaş yavaş su dökülür ve katı bir çamur haline getirilir. Ardından, bu ıslatılan yerler üzerine hafifçe kuru toprak koyularak kurutulur. Bu işi yaparken kubbeyi yıkmamak için oldukça dikkatli olmak gerekir. Kubbenin tamamlanması uzun sürdüğünden, bu süre içerisinde oyunun tekerlemesi olan:

“Harmanbiş

Harmanbiş

Keloğlan’ın başı şiş” sözleri söylenir.

Yapılan bu kubbeye harmanbiş adı verilir. Harmanbiş kuruduktan sonra toprak yığınının yanlarına pencereler, üstüne de delik (baca) açılır. Bu noktadan sonra oyunu iki şekilde oynayabiliriz.

İlk şekli: Açılan pencere yerleri tuğla, kiremit ya da taş parçalarıyla kapatılır. Yukarıya açılan delikten (bacadan) su dökülür. Eğer delikler iyi bir şekilde kapatılmışsa, buralardan hiçbir şekilde su sızmaz. İlk olarak kimin harmanbişinden su sızarsa, oyunu kaybetmiş olur ve ceza verilir.

İkinci şekli: Harmanbişin delik yerlerine çalı çırpı doldurulur ve ateş yakılır. Bu ikinci şeklin kazananı tüm oyunculardır. Çünkü harmanbişte yanan ateşin içinde közlenen patates, patlıcan ve biber tandırdan yeni çıkmış ekmekle afiyetle yenir.


İP OYUNLARI

6.İP OYUNU: 1  (Kitabınızın 104.sayfasında)

Oyun Mekânı: Geniş bir mekân.

Oyuncu Sayısı: En az dört kişi

Materyaller: İp

Kazanımlar: Grup çalışması, dil, psikomotor gelişimini destekler.

İp Oyunu

Oyunumuz iki oyuncunun karşılıklı tutup çevirdiği ip ile yine iki oyuncunun karşılıklı atlaması ile oynanan bir oyundur.

Oyuncular ikişer ikişer eş olurlar. Hangi takımın ipi çevireceği sayışma ile belirlenir. Bir takım ipi çevirirken diğer grup da karşılıklı olarak aynı anda girip atlamaya başlar. Bu oyunda da tekerleme ile atlama şekilleri vardır.

“Laleli Belkıs içeriye gir kız

İpten tut kız dışarıya çık kız”

“Denizde dalga hoş geldin abla

Eteğini topla rahat otur abla”

Yukarıdaki tekerlemede söylenenleri oyuncuların yapması gerekir. Eğer oyuncular söylenenleri yapmaz veya eşlerden biri ipe takılırsa ipi çevirmeye o grup başlar. En çok atlayan takım oyunu kazanmış olur. Oyun bu şekilde devam eder.


TAŞ OYUNLARI

1.CARK CURK(ÜÇTAŞ)  (Kitabınızın 116.sayfasında)

Oyun Mekânı: Oyun oynamak için uygun bir yer.

Oyuncu Sayısı: En az 2 en fazla 8

Materyaller: Kâğıt, kalem, taş, tebeşir

Kazanımlar: Psikomotor, dikkat ve reaksiyon gelişimini destekler.

Üç taş (Cark-Curk)

Oyunumuz iki kişiyle oynanan en basit ve en eski tablalı oyunlardan biridir. Üç Taş oyunu olarak da bilinen bu oyun grup hâlinde de oynanabilir.Kâğıda veya yere büyük bir kare çizilir. Bu kare dörde bölünür. Oyuncuların amacı, kesişme noktalarına yerleştirilen taşlarla yatay ya da dikey yönde bir sıra oluşturmaktır. Oyuncular taşlarını sırayla ve teker teker boş kesişme noktalarına yerleştirerek oyunun başlangıç konumunu oluştururlar. Sonra her oyuncu sırayla bir taşını komşu bir boş noktaya geçirir ve üçlü bir sıra oluşturmaya çalışır.

Hareket eden taş üzerinden bir hamle geçmeden aynı yerine gelemez. Taşlarıyla ilk sırayı oluşturan oyuncu kazanır. Grup hâlinde oynandığında taş yerine oyuncu geçer. Bu oyunculardan biri lider olur veya dışarıdan biri lider seçilir ve oyuncuları yönlendirir.Bu oyun geliştirilerek köşelere, şehrin tarihî ve turistik merkezlerinin adları verilebilir.


EV VE SINIF OYUNLARI

1.İĞNE İPLİK (Kitabınızın 138.sayfasında)

Oyun Mekânı: Ev

Oyuncu Sayısı: Eşit sayıda oyuncu

Materyaller: İğne, iplik

Kazanımlar: Psikomotor, göz koordinasyonu,

dikkat ve reaksiyon gelişimini destekler.

İğne İplik Oyunu

Oyunumuz bireysel olarak oynanacağı gibi eşit sayıdan oluşan iki grup tarafından da oynanır.Her gruba bir dikiş iğnesi ve iplik verilir. “Başla!” uyarısıyla birlikte, her iki grubun ilk oyuncuları ipliği iğneye geçirir. İkinciler çıkarır, üçüncüler geçirir ve ipin ucunu bağlayarak dikişe hazır hâle getirirler.

Oyun bu şekilde sonuncu oyuncuya kadar devam eder. Önce bitiren grup oyunu kazanır. Kazanan gruba mevsime göre kuru üzüm, ceviz gibi hediye verilir.

 

Harmanbiş Kitabı  (PDF) 1. BASKI

32 sayfa özet

||>> İndir

Harmanbiş Kitabı  (PDF) 2. BASKI

50 sayfa özet

||>> İndir