SAYIŞMALAR/TEKERLEMELER

 

Bir oyuna başlamadan önce,eş veya ebe seçilmesi amacıyla söylenir. İsteğe göre ilk çıkan ya da son kalan oyuncu ebe olur.

Ebe seçiminde veya iki grup oyuncu arasında hangi oyuncunun veya oyuncu grubunun ilk olarak oyuna başlayacağını belirlemek amacıyla oyunda tarafsız davranacağına inanılan bir kişi, eline bir düz taş parçası (Sal) alır. Bu Sal taşının bir tarafına tükürür veya ıslatır. Ya da bir çimene veya herhangi bir ot parçasına sürterek bir tarafını yeşil renge boyar. Bunu yaptıktan sonra elindeki Sal parçasını iki metre kadar yukarıya atar ve taşın yere düşmesini bekler. Taşın yere düşerek hareketsiz hâle gelmesinden sonra oyuncu gruplarının sözcülerine her iki oyuncuya veya oyuncu grubunun sözcüsüne “Yaş mı, kuru mu” veya “Yeşil mi, değil mi” diye sorar. Taşın bir yüzünü bir oyuncu tahmin ederek söylerken diğer kısmını söylemek ise diğer tarafa düşer. Hangi tarafın tahmini doğru çıkar ise oyuna ilk başlama sırası o tarafa geçmiş olur ve böylece oyuna başlanır.


Ayak sayma kuralı (veya el sayma kuralı) oyuna hangi tarafın başlayacağını belirlemek amacıyla bütün oyuncuların kendileri, elleri veya ayakları aşağıda yazılan tekerlemelerden biri söylenilerek ve sayılarak ve her kelime bir oyuncuya gelecek şekilde söylenilir. Son kelime kimde kalırsa o en geriye veya arkaya kalma sırasından kurtulmuş olur. Yani ön elemeden geçmiş olur.Örneğin; “Bir elmayı alladım pulladım. Pazara yolladım. Pazarın katırı, Elbistan’ın çadırı, nal, mıh, al, çıh.” Bu son kelime yani “çıh” kelimesi kimde kalmış ise o oyunun ilk elemesinden geçmiş olur.


Ooo

İğne battı

Canımı yaktı

Tombul kuş

Arabaya koş

Arabanın tekeri

İstanbul’un şekeri

Hop hop altın top

Bundan başka oyun yok.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Babam yoğurt getirdi

Pisi burnunu batırdı

Pisi seni tutarım

Bıyığını yolarım.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Dolapta pekmez yala yala bitmez

On kilo sana yirmi kilo bana

Ayşecik cik cik cik

Fatmacık cık cık cık

Sen bu oyundan çık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Minarenin kilidi

Kapıya gelen kim idi

Amcamın oğlu Musacık

Kolu butu kısacık

Şimdi gelir görürsün

Güle güle ölürsün.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Komşu komşu huu

Sırtındaki ne?

Arpa

Kaça sattın

Kırka

Eve ne aldın?

Hırka

Çocuğa ne aldın ?

Halka.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Bir, iki, üç, dört, beş,

altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul’a gitti.

İstanbul’da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde, şıngır mıngır oynayacak.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah’ım ver,

Sicim gibi yağmur.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Evli evine

Köylü köyüne

Evi olmayan

Fare deliğine.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan’ın karısı.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ebe ebe nerede

Su doldurur derede

Dere boyu çalılık

Derede olur balık

Şu ebe de ne alık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Oltamı attım,

Balığı tuttum.

Balık suya dalamaz,

Ebe beni bulamaz.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Huuu Ayşe teyze, bahçene gireyim mi ?

- Girrrr

- Elma alayım mı?

- Alll

- Kaç tane?

- 10 tane...

- 1,2,3...

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Balkondan atla

Maydanoz topla

Kız ben sana ne dedim

Ağzını topla.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

İğne battı

Canımı yaktı

Tombul kuş

Arabaya koş

Çıngıldaklı

Mıngıldaklı koş.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

İne mine

Papucumu giyme

Çarşıya gitme

Leblebi alma

Kıtır kıtır yeme

Bana da getirme.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Kızın adı Neşe

saat geldi beşe

bir

iki

üç

dört

beş.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Al çık, balçık

Sana dedim

Sen çık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

O piti piti

Karamela sepeti

Terazi lastik, jimnastik

Biz size geldik, bitlendik

Hamama gittik temizlendik

Dik dik dik

Anne bana çorap dik.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Portakalı soydum

Başucuma koydum

Ben bir oyun uydurdum

Duma duma dum

Kırmızı mum.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ya şundadır

Ya bunda

Keçe külah başında

Helvacının kızında.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Çık çıkalım çayıra

Yem verelim ördeğe,

Ördek yemini yemeden

Ciyak miyak demeden

Aldım baktım

Seni çıkardım.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ooo

Elma attım denize

Geliyor yüze yüze.

Ben vuruldum Filiz’e

Filiz Akın

Evi yakın

Onu gören

Cüneyt Arkın

Kın kın kın.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Minarenin kilidi

Akşam gelen kim idi

Amcamın oğlu Musacık

Eli kolu kısacık

Çekil buradan topacık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Abam abama küstü

Cam elimi kesti

Amcam yoğurt getirdi

Kedi burnunu batırdı

Kedinin burnunu kestiler

Minareye astılar.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ooo

İğne miğne

Ucu düğme

Fil filince

Kuşdilince

Horoz öttü

Tavuk tepti

Bülbül kızı selam etti

Selamına dua etti

Al çık, balçık

Sana dedim sen çık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Birem ikem

Kamçı dikem

Saram sakız

Doram dokuz

Tamam otuz.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ebe ebe ebeci

Ver elini Cebeci

Doktorların ilacı

Ebegümeci.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Çengi çember

Misk ü amber

Tazı tuzu

Berber kızı.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Yazılalım

Yuzulalım

Bir ipliğe dizilelim

Teker teker çizilelim

Encik mencik

Gök boncuk.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ebe ebe nesi var

Ayağında mesi var

Daha başka nesi var

Karga gibi sesi var.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Allı gelin

Pullu gelin

Çek ayağını

Tilli gelin.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ovalama dovalama

Kedi kuşu kovalama

Halkada bülbül

Çıkana da sümbül

Çektik, çıktık.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Oyunun başı

Şu çeşmeden su taşı

Çeşmenin suyu kesik

Kovanın dibi delik

Sana geldi ebelik.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Rafta bardak

İçinde zambak

Ben koyayım

Sen bak.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Hendek mendek

Saksağan leylek

Çikolata sümbül melek

Meleğin kızı

Yaz olası

Kış olası

Ey gözden düşesi.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ooo

Seçene meçene

Bakma gelip geçene

Oyun için en iyi

Ebeyi biz seçene.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Asya as altın tas

Ayağıma basma tahtaya bas

Tahta çürük mıh tutmaz

Asya küçük söz tutmaz.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Ah dedem dedem

Dedemin karısı ninem

Ah ninem ninem

Ninemin kızı annem

Ah annem annem.

Annemin kızı ben

En sevdiğim arkadaşım sen.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Dedeler, dervişler

Hak yoluna durmuşlar

Hak yolunda bir kuyu

İçindezemzem suyu.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Eğildim su içmeye

Kanatlandım uçmaya

Kanat kapısı açıldı

Misk ü amber saçıldı.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

Kapıdan tavşan geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladın mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba koydum

Haydi al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş,

Miyav miyav demiş.

~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~

daha fazla...